EU4UAResilience

Проект "Сприяння розбудові можливостей України гарантувати безпеку суспільства в умовах гібридних загроз" (скорочено - EU4UAResilience)

 

Проект EU4UAResilience отримав фінансування в рамках Європейської програмної Ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» за конкурсом «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» відповідно до Грантової Угоди № 51346.
Проект  «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП»,  реалізується Європейською програмною ініціативою  Міжнародного фонду «Відродження» за фінансової підтримки Європейського Союзу.


Мета та опис Проекту: 

 

Регіон Східного партнерства (СхП) не є стабільним та безпечним через низку конфліктів, а громадяни страждають від бойових дій і методів гібридної війни. Однією з цілей ініціативи СхП ЄС є стабільність, безпека та процвітання регіону. У робочому документі Європейської Комісії «Східне партнерство – Концентруючись на ключових пріоритетах та конкретних досягненнях» від 09.06.2017р. відзначено, що однією із пріоритетних сфер є «посилення співпраці з питань безпеки і стійкості». А у Розділі ІІ Угоди про асоціацію серед цілей політичного діалогу визначено «посилення співробітництва та діалогу між Сторонами з питань міжнародної безпеки та антикризового управління, зокрема з метою реагування на глобальні й регіональні виклики та основні загрози». На сьогодні інституційна спроможність державних органів України гарантувати безпеку суспільства все ще потребує вдосконалення, чому може сприяти досвід країн СхП, які вже тривалий час протидіють гібридним загрозам, діяльність УНП ФГС СхП, а також активна взаємодія з ЄС.
Метою проекту EU4UAResilience є вивчення, оцінка відповідності стандартам ЄС і впровадження в Україні досвіду і найкращих практик розбудови в країнах Східного партнерства і Європейського Союзу державних можливостей з ефективної протидії викликам і загрозам нового, гібридного, типу задля гарантування безпеки суспільства; сприяння стратегічним комунікаціям шляхом поліпшення поінформованості української громадськості про ЄС та окремі програми ЄС у сфері безпеки.
В результаті реалізації проекту очікується використання і практичне впровадження державними органами України, які відповідають за безпеку суспільства, рекомендацій на основі аналізу нинішніх можливостей України та існуючих реалій, досвіду країн СхП і ЄС з розвитку інституційної спроможності протидії гібридним викликам і загрозам, а також сприяння поінформованості українського суспільства про діяльність ЄС у сфері безпеки та залученню громадських й експертних організацій до процесів гарантування безпеки суспільства і протидії новим загрозам. 
Проект «EU4UAResilience» реалізує Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень, Радою зовнішньої політики «Українська призма», «InfromNapalm», Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, БФ «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», Центром міжнародної безпеки, за участю інших членів УНП ФГС СхП і УС ПГС Україна-ЄС, а також експертів з країн ЄС і СхП. Проект реалізується за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках  грантового компоненту проекту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/).

Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково  відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Проект буде тривати:     з       18.04.2017                    до    18.12.2017