Газовий хаб: перспективи, можливості та загрози створення його в Україні

На фоні реформування газового сектору України, наближення ринку газу до європейських норм, розвитку системи постачання газу з різних напрямків та враховуючи значні обсяги споживання газу в Україні, а також наявність розвинутої мережі передавання та зберігання газу, постає питання можливості створення в Україні газового хабу, подібного до тих, які існують у США та Європі. Експерти DiXi Group підготували та презентували дослідження “УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ХАБ – ШАНС ДЛЯ ЄВРОПИ”, в якому опра

В ході загальної оцінки впливу існуючих газових хабів на функціонування газових ринків відзначається, що:

 • формування ціни на основі співвідношення між пропозицією та попитом в межах газових хабів сприяє значному зниженню ринкових цін порів няно з довгостроковими контрактами з провідни ми постачальниками газу і значною мірою ніве лює політичні спекуляції, які стоять за поставками газу;
 • газові хаби відіграють важливу роль у забезпе ченні короткострокової енергетичної безпеки: там можна купувати газ у випадку короткостро кового зростання попиту (особливо під час опа лювального сезону) або неочікуваних перебоїв з постачанням;
 • газові хаби також є ключовим фактором забезпечення довгострокової енергетичної без пеки: завдяки зберіганню газу, наданого значною кількістю постачальників, країна володіє істотними запасами газу та більше не залежить від одного постачальника;
 • газові хаби підвищують рівень політичного та економічного впливу країни розташування;
 • газові хаби сприяють інтеграції регіональних ринків газу для створення транснаціонального або навіть світового ринку газу.

 

Для створення повноцінно функціонуючого газового хабу, за оцнками авторів досліження, необхідно:

 • по-перше, наявність повністю лібералізованого ринку газу;
 • по-друге, залучення значної кількості постачальників і покупців, щоб забезпечити достатній рівень конкуренції, високий обсяг надходження газу та фінансової ліквідності;
 • по-третє, забезпечення доступу третіх осіб (TPA).
 • крім цього, оператор ГТС повинен бути незалежним від виробників і постачальників газу, щоб запобігти комерційним або політичним зловживанням у ході закупівель.
 • слід також забезпечити відсутність дискримінації в точках входу до газового хабу.

Процес створення газового хабу, вважають експерти, вимагає багато часу. Для досягнення хабом достатнього рівня розвитку необхідно 10–15 років.

Для України важливість створення газового хабу полягає у:

 • забезпеченні довгострокової енергетичної безпеки через диверсифікацію енергопостачання;
 • обмеженні впливу Росії на український енергосектор;
 • відході від довгострокових контрактів та впровадження ціноутворення на основі співвідношення між попитом і пропозицією, що сприятиме зниженню цін на газ, полегшуючи фінансовий тягар для країни.
 • підвищенні прозорості енергетичної галузі.

Автори дослідження зазначають, що створення газового хабу сприятиме не тільки розвитку регіонального ринку газу в Україні, а й подальшій інтеграції країни до Європейського Енергетичного Співтовариства, а це поступово сприятиме перетворенню України на впливову політичну силу в регіоні та зміцнить її репутацію як країни з високим рівнем політичної відповідальності, яка прагне до стабільності та добробуту.

Зважаючи на специфіку розташування українських газопроводів і сховищ, автори дослідження пропонують, щоб новий газовий хаб мав бути фізичним і розміщувався на заході України. Він може функціонувати подібно до Henry Hub у США: працюватиме як фізичний хаб у точці фізичного інтерконекту кількох магістральних газопроводів, де покупцям дозволено купувати газ.

Для нового газового хабу необхідно розробити Мережевий кодекс, який буде застосовуватися тільки на території хабу. Цей кодекс має містити всі необхідні положення щодо транспортування газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», вважають експерти дослідження.

 

Автори дослідження вважають такими загрози та можливості проекту створення газового хабу:

1. Ринок газу наразі перебуває на стадії переходу до лібералізації. Законодавство про ринок газу в Україні досі залежить від політичних і економічних гравців, зацікавлених в отриманні особистих вигід від лібералізації.

2. Реалізація Росією обхідних потоків - «Північний потік-2» і «Турецький потік» - будуть становити загрозу для української ГТС.

3. Газові сховища неприбуткові за поточних ринкових умов, перспектива створення ліквідного ринку зберігання газу в Україні видається туманною як на макро-, так і на мікроекономічному рівні.

4. Можливості диверсифікації поставок газу залишаються обмеженими.

5. Підвищення рівня забезпеченості енергоносіями вимагає зниження внутрішнього споживання.

6. Необхідно збільшити власний видобуток газу.

 

Крім цього, авторами дослідження наданий перелік рекомендацій для старту реалізації проекту газового хабу в Україні.

  

З повним текстом дослідження можна ознайомитись тут.

 Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів