Невикористаний потенціал відновлювальної енергетики в Україні

(Безпекова) криза в східній частині Європи підкреслила цілу низку недоліків українського енергетичного сектору: надмірну залежність від Росії, нестабільність функціонування мереж, економічну неефективність та брак гнучкості. Парадокс, однак за умови більшої уваги до відновлювальних джерел енергії, яі донедавна вважалися зайвою розкішшю, можна суттєво підсилити рішення для досягнення самодостатності українського енергетичного сектору. Збільшення частки відновлювальних джерел означатиме посилення енергетичноїАналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів