Праймеріз в США: що очікувати Україні і Європейському Союзу

Як засвідчили перші результати, колишній державний секретар (міністр закордонних справ) Хілларі Клінтон та гоноровитий мільярдер Дональд Трамп є найбільш ймовірними кандидатурами на посаду Президента США. І коли пані Клінтон пропонує зберегти залученість США до вирішення глобальних викликів, пан Трамп виступає за самоізоляцію.

 

НеобхідністьпокладатисянавласнісилиосьщомаютьконстатуватидлясебеякУкраїнатакіЄвропейськийСоюззарезультатамипопередніхпрезидентськихвиборіввСШАвиборчоїпроцедури, задопомогоюякоїДемократичнатаРеспубліканськапартіїпроводятьвідбірвласнихкандидатівнапосадуПрезидентаСполученихШтатівАмерики.

 

 Післяпроведенняпершихпраймеріз, більшістьзякихпройшливнайбільшважливихзвиборчоїточкизоруштатах, ДемократичнапартіянайймовірнішеномінуватимеколишньогодержсекретаряХалларіКлінтон, тодіякпанДональдТрамп, нью-йоркськиймільярдер, єймовірнимкандидатомвідРеспубліканськоїпартії.

 

 ПаніКлінтон, якаобійшласвогосуперника, сенатораВермонтуБерніСандерса,втакихважливихштатахякФлорида, Техас, Арізона, ПівнічнаКароліна, ДжорджіятаОгайотаотрималавеличезнукількістьделегатів. Томуїїперемоганапопередніхвиборахдемократичнихсилєпрактичногарантованою.

 

 Настороніреспубліканців, панТрампєлідеромсередкандидатівуштатахзбагаточисленнимнаселеннямівигравуФлориді, Арізоні, ПівнічнійКаролінітаДжорджії. ОднаксенаторТехасуТедКруз, вигравшиувласномуштатіТехас, атакожвАлясці, ЮтітаАйова, всещеперебуваєусильнійконкурентнійпозиціїспільнозгубернаторомОгайоДжономКасічем, якийвигравпраймерізувласномуштатіОгайо.

 

 Враховуючитакуситуацію, історичнийінтересСШАдоЄвропи, якийпроявлявсябільшепятидесятироків, звисокоюймовірністюпродовжитьзнижуватися.Тенденція, закладеначиннимПрезидентомСШАБаракомОбамоюпопереорієнтаціїамериканськоїзовнішньоїполітикизАналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів