San Leon Energy: Аспекти розробки покладів нетрадиційного газу в Європі

Інтерв’ю з виконавчим директором San Leon Energy в Польщі  Павлом Чалупкою (англ. Pawel Chalupka) та консультантом відділу охорони праці, промислової та екологічної безпеки Даріушем Латкою (англ.Dariusz Latka)

– На Вашу думку, що необхідно для того щоб запустити виробництво нетрадиційного газу в Європі, і коли ймовірно це станеться?

Якщо говорити про повномасштабний видобуток , то мова йде скоріше про роки ніж про місяці. В Європі поклади нетрадиційного газу потрібно розглядати скоріше як можливість на майбутнє в довгостроковій перспективі.  В кожній європейській країні перспективи різні з огляду на різні енергетичні баланси, а отже для окремої країни має бути розроблена унікальна стратегія розробки  покладів. Так, наприклад, Польща розглядає розробку покладів нетрадиційного газу з позиції зменшення залежності від постачання російського газу та зменшення частки вугілля в енергобалансі країни. З цієї точки зору, є досить солідна база на майбутнє , адже влада розглядає розробку нетрадиційного газу, скоріше як довгострокові інвестиції ніж інструмент швидкого збагачення.

На яких засадах має ґрунтуватися робота операторів для забезпечення розробки нетрадиційного газу не тільки вигідної в економічному плані, а й екологічно чистої?

 

Приклад США показав, що видобуток сланцевого газу може бути економічно виправданим перспективами низьких цін на газ та відрахувань в місцеві бюджети. В Європі ж поки що небагато фактів на користь економізації витрат, адже ми продовжуємо зіштовхуватися з унікальними умовами видобутку на кожній свердловині.  В поєднанні з обмеженою конкуренцію на ринку сервісних послуг,  залишається тільки сподіватися на прибутковість нашої діяльності. Щодо екологічних аспектів процесу розробки покладів, то в Європі з її жорсткими регуляторними нормами процес видобутку буде залишатися прогнозованим та його легко буде організувати безпечно. Хоча питання поводження з водою та переробки відходів привертають багато уваги, в цих сферах діють регуляторні механізми. На сьогодні наші зусилля спрямовані на розробку високих стандартів ефективної сервісної системи на локальному рівні. 

- Якою на Вашу думку є оптимальна регуляторна картина для Європи?

 

Ми повинні вивчити специфічну природу покладів нетрадиційного газу в Європі та його майбутню роль для європейської економіки перш ніж намагатися відокремити видобуток нетрадиційного газу від видобутку традиційного газу через застосування додаткових регуляторних норм. На даному етапі ми вважаємо передчасним вводити таке розділення, адже відповідні дії не будуть сприяти входженню інвесторів на ринок.

 

Що потрібно зробити для проведення довгострокового менеджменту поводження із водою та відходами?

 

Потрібно зазначити, що великі обсяги води необхідні для будь–якої промислової діяльності. Так, наприклад, для виробництва 1 кг бавовни–сирцю потрібно 20 куб.м. води. Навіть більші обсяги води потрібні для виробництва одежі. Для конструювання автомобіля необхідно 400 куб.м. води. Таким чином, вода під час видобутку сланцевого газу потрібна, як і для виробництва одежі, для обігрівання житла, для потреб сільського господарства та для будь–якої іншої людської діяльності. Поводження із водою/відпрацьованою водою та відходами є викликом не тільки для оператора, але й для місцевої влади, яка має створити умови для сприятливого клімату і приходу на ринок більшої кількості сервісних компаній. Також, влада має сприяти розвитку інфраструктури на регіональному рівні., інакше розробка площ нетрадиційного газу в Європі, та в Польщі зокрема, буде сповільнена.

San Leon Energy одна з найбільших європейських компаній, що спеціалізується на нетрадиційному газі та нафті, та займається проектами в Польщі, Албанії, Марокко, Іспанії,  Ірландії, Франції, Італії, Румунії, Словаччині та Німеччині.Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів