Стратегічні комунікації у фокусі співробітництва Україна-ЄС-НАТО в сучасних умовах

Особливістю війни гібридного типу є те, що вона ведеться замасковано і націлена не на фізичне захоплення усієї країни, хоча не виключається взяття під контроль окремих районів або й усієї території, а на отримання патронату над державою, який досягається через вплив на населення, політикум, бізнес, силові структури. Тому протидія гібридним загрозам вимагає уваги до підвищення стійкості суспільства. Відповідно, на одне з перших місць у протидії гібридним загрозам виходять стратегічні комунікації та інформаці

В аналітичному документі “Стратегічні комунікації у фокусі співробітництва Україна-ЄС-НАТО в сучасних умовах” зроблено аналіз сучасних інформаційних загроз та можливостей протидіяти їм в Україні, ЄС і НАТО, й поточного стану та розвитку співпраці ЄС і НАТО з Україною у сфері стратегічних комунікацій. На основі ідентифікованих прогалин у розвитку стратегічних комунікацій в Україні та у її співпраці з ЄС і НАТО, а також прогнозу ймовірних проблемних зон, окреслюються можливі напрямки подальшого розвитку такої співпраці й надаються відповідні рекомендації для підвищення її ефективності.

Аналітичний документ підготовлений Центром глобалістики «Стратегія ХХІ» за підтримки та у співпраці з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Дослідження було ініційоване спільно з Радою Європейського Сусідства (Брюссель).

Його зміст є виключно відповідальністю Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» і не обов’язково відображає точку зору Фонду Конрада Аденауера.Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів