Сильні і слабкі сторони України в енергетичній сфері. Східне партнерство

Порівняльний аналіз сильних і слабких сторін України, Грузії і Литви в енергетичному вимірі через призму програми "Східне партнерство".  Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів