Фінансовий звіт НАК "Нафтогаз України"

За результатами 2014 року Нафтогаз отримав чистий збиток в розмірі 85 млрд грн. За посиланням: фінансовий звіт НАК "Нафтогаз України", сформований у відповідності до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419, інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку та Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів