Співпраця з Український католицьким університетом. Угода про асоціацію як інструмент вирішення нагальних питань в енергетиці.

Нещодавно  в Українському католицькому університеті  завершена  Сертифікатна програми з європейських студій,  присвячена питанням функціонування Європейського Союзу та вивченню двосторонніх  відносин між Україною та Європейським Союзом (epe.ucu.edu.ua).  Програма підтвердила значний  інтерес в суспільстві до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (АА).   Центр глобалістики “Стратегія XXI” долучився до програми, бо вважає АА фундаментальним документом, який визнач

Чи  може АА сприяти вирішенню злободенних питань газового ринку, які, крім України, прямо стосуються держав-сусідів та і всієї Європи?

Лекція асоційованого експерту центру Ігоря Стукаленка на тему “Імплементація Угоди про асоціацію у сфері енергетики” стосувалась питань, які набувають найбільшої актуальності з наближенням подій, які спонукають нас зробити чіткий вибір — як працювати з РФ, як імпортером газу. Відповідно до Угоди про асоціацію, ЄС і Україна зобов’язані  координувати дії стосовно розвитку газової інфраструктури, ефективно використовуючи наявні  транспортні маршрути та сховища газу. Наголошувалось, що Угода про асоціацію надає всі підстави розглядати Україну як важливу і повноправну частину ринку газу ЄС. Нові  угоди, укладені за європейськими правилами, дозволять транспортувати газ територією України для багатьох європейських компаній-імпортерів, а не лише для монопольного замовника.

IMG 20

Угода про асоціацію Україна-ЄС -  це нові можливості і інструменти, які не лише посилюють співробітництво в енергетиці, а і включають ринок газу і газотранспортну систему України у правове поле ЄС, як повноцінну складову.  Отже, єдиний газовий ринок ЄС має складатися  з  ринків держав-членів ЄС + Україна.

Наголошувалось, що Угода дозволяє своєчасно реагувати на загрози безпеки постачання, якою є і заплановане будівництво ПП2.  Втілення цих планів створює загрозу фізичної зупинки потоків газу з України до інших частин ринку ЄС.  Така загроза дозволяє ввести в дію Механізм раннього попередження (додаток XXVI) з  передбаченими в ньому консультаціями, спільними оцінками та розробкою узгодженого плану дій для усунення загрози. 

Підкреслено, що Рада асоціації, як інституційний орган АА, має повноваження ухвалювати рішення, які є обов’язковим для Сторін, та рекомендації. Підготовку таких рішень міг би здійснювати Спеціальний комітет співробітництва в сфері використання газової інфраструктури, створення якого слугуватиме  цілям координації планів будівництва нової інфраструктури та ефективному  використанню наявної, зокрема української, газової інфраструктури.

Лекція та зустрічі  в Українському католицькому університеті  представника Центру “Стратегія XXI” викликала жваву зацікавленість  та запитання слухачів та студентів.

 

 Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів