Розбудова інструментарію Енергетичного союзу

Проект ENABLE.EU отримав фінансування в рамках Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій - "Горизонт 2020 " відповідно до Грантової Угоди № 727524.

Мета та опис Проекту:

Рамкова Стратегія Енергетичного Союзу, викладена 25 лютого 2015 року, охоплює орієнтовані на людей енергетичні зміни, ща базуються на переході до низько-вуглецевої енергетичної системи. Успіх системи енергетичних змін в Енергетичному Союзі буде залежати від соціальної прийнятності необхідних реформ і залучення громадськості до розробки, планування та реалізації переходу до низьковуглецевої енергетики.

 

Проект ENABLE.EU буде спрямований на визначення ключових факторів, які впливають на вибір видів енергії індивідумами та колективами у трьох ключових областях споживання/використання енергії - транспорт, опалення/охолодження, електроенергія, а також при переході до більш розумного споживання (споживчі ініціативи щодо децентралізованого виробництва і торгівлі видами енергії). В ході Проекту будуть також вивчатись взаємозв'язки між індивідуальним і колективним вибором видів енергії, а також їх вплив на прийняття нормативних, технологічних та інвестиційних рішень. Аналіз буде базуватись на основі національних опитувань представників домогосподарств і бізнесу в 11 країнах, а також секторальних досліджень на основі порівняльного аналізу.

 

Проект ENABLE.EU має на меті також посилення бази знань щодо форм переходу на інші види енергії, аналізуючи існуючі механізми участі громадськості, енергетичну культуру, соціальну мобілізацію, співпрацю вчених з громадянами. Гендерним питанням і проблемам, що стосуються уразливості і доступності джерел енергії, буде приділено особливу увагу. В ході проекту також будуть розроблені інтерактивні сценарії щодо трансформації вибору джерел енергії до 2050 року, включаючи результати порівняльного соціологічного дослідження у моделі E3ME, яка створена Cambridge Econometrics і широко застосовується Генеральним Директоратом з енергетики Єврокомісії. Результати моделювання буде використано при розробці стратегічних рекомендацій, а також рекомендацій для розробки відповідних політик для подолання прогалин у соціальній прийнятності питань переходу на інші види енергіїі і плану Енергетичного Союзу. Результати будуть поширені серед відповідних національних рівнях і на рівні ЄС, а також серед широкої громадськості.

 

Проект тривав:     з   2016-11-01   до    2019-10-31Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів