й

Черговий випуск нашого бюлетеня присвячений порівнянню переваг та недоліків використання традиційного вугілля та нетрадиційного газу. Один з парадоксів сучасного буття – це те, що вугілля, видобуток та споживання якого обертається людськими життями та втраченим здоров’ям, ми сприймаємо як в порядку речей, в той час коли нетрадиційний газ, що нічим не відрізняється від традиційного, і поки що навіть не видобувається в Україні, породжує реакцію несприйняття.

Ми намагаємось збільшити рівень обізнаності про нетрадиційний газ, використовуючи підхід «усе пізнається у порівнянні». Також ми намагались показати і нову перспективу вугілля, як джерела газу – метану вугільних товщ. Цікаво, що сотню років тому назад, Володимир Ульянов, він же Ленін, написав статтю про вугілля як джерело газу - «Одна из великих побед техники», що була опублікована вгазеті «Правда» 21 квітня 1913 р. Деякі фрагменти її ми вважаємо за доцільне навести тут, враховуючи те, що цей діяч далекого минулого продовжує лишатись авторитетом для певного кола його шанувальників:

«Всемирно-знаменитый английский химик Вильям Рамсей (Ramsay) открыл способ непосредственного добывания газа из каменноугольных пластов. … Рамсей открыл способ непосредственно, на месте нахождения угля, без извлечения его на поверхность земли, превращать этот уголь в газ… Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистил-ляционные аппараты для выработки газа. Газ приводит в движение газовые моторы, которые дают возможность использовать вдвое большую долю энергии, заключающейся в каменном угле, чем это было при паровых машинах. Газовые моторы, в свою очередь, служат для превращения энергии в электричество, которое техника уже теперь умеет передавать на громадные расстояния.
«Электрификация» всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне
».

Хоча у статті йдеться про підземну газифікацію вугілля, яка так і не набула поширення, але факт того, що століття тому вугілля вже розглядалося як джерело газу, говорить сам за себе. До речі, це відповідає глобальній тенденції заміни вугілля на нафту, а згодом й на газ, що стає дедалі більш актуальним як в контексті кліматичних змін, так і в контексті здоров’я людини та екологічної безпеки. 

 Аналітична записка


Дослідження


Доповіді та презентації


Статті


Коментарі експертів